YÊU CẦU LẮP ĐẶT NƯỚC MỚI

Yêu cầu lắp đặt nước

Các trường có (*) là các trường bắt buộc


Ông
Ghi chú: Mẫu đề nghị cấp nước + Giấy chứng nhận quyền sở hữu, dử dụng, thừa kế đất + Hợp đồng thuê nhà + Sổ hộ khẩu + CMND + Hồ sơ khác (nếu có). Quý khách vui lòng đính kèm dạng file (jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, rar, zip)

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Các trường có (*) là các trường bắt buộc