Đại hội đồng cổ đông thành công của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Trị: Quyết liệt hơn- Trách nhiệm hơn

Sáng ngày 28/05/2024, Công ty CP Nước sạch Quảng Trị (QTWaco –upcom: NQT) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) để báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và đề ra các kế hoạch phát triển năm 2024.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp Tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ…

Về phía QTWaco có đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát cùng 44 cổ đông đại diện cho 99,22% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Hình ảnh : toàn cảnh đại hội/ Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Phát biểu tại Đại Hội,  ông Đào Bá Hiếu – Bí thư Đảng ủy, CT HĐQT cho biết: Mặc dù năm 2023 còn nhiều khó khăn do các yếu tố kinh tế, chính trị trên thế giới và trong nước cũng như những biến đổi khí hậu bất thường, khó dự báo tác động trực tiếp tới hoạt động của công ty. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ SXKD được Đại Hội đồng cổ đông giao phó, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa DN, cổ đông và người lao động. Cụ thể:

 • Tổng giá trị thực hiện: 162,4 tỷ đồng (tăng 10,4% so với 2022)
 • Nước máy hàng hóa: 15,7 triệu m3 (tăng 7,5% so với 2022)
 • Lợi nhuận sau thuế : 16,7 tỷ đồng (tăng 12% so với 2022)
 • Tỷ lệ cổ tức: 4,58% (tương đương năm 2022)
 • Nộp ngân sách: 20,5 tỷ đồng, vượt 7,9% kế hoạch Nhà nước giao.

Với quan điểm chỉ đạo, điều hành “Quyết liệt hơn – Trách nhiệm hơn” Đại hội đồng cổ đông đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giao cho HĐQT, Ban điều hành lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

 • Tổng giá trị thực hiện: 221,9 tỷ đồng (bằng 136,7% so với 2023)
 • Nước máy hàng hóa: 16,3 triệu m3 (bằng 103,8% so với 2023)
 • Tỷ lệ thất thoát bình quân: <=20,2% (giảm 3,9% so với 2023)
 • Lợi nhuận sau thuế : 18,6 tỷ đồng (bằng 111,6% so với 2023)
 • Tỷ lệ cổ tức: 5,1% (tăng 0,52% só với 2023)

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần thứ 8, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung:

 • Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 • Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 • Báo cáo của BKSS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 • Tờ trinh phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 • Tờ trình báo cáo chi trả tiền lương, thủ lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, BGĐ, Kế toán trưởng và thư ký công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Trị đã thành công tốt đẹp. Sự đoàn kết, tinh thần chung tay đồng hành của tất cả các Cổ đông đã tạo nên một bước tiến mới, mở ra những triển vọng hứa hẹn cho tương lai của Công ty và cộng đồng.

Với những nỗ lực không ngừng, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đang từng bước khẳng định được vị thế của mình và góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Trị. Đây không chỉ là niềm tự hào của Công ty mà còn là niềm tự hào của người sử dụng nước, khi mỗi giọt nước mang lại cuộc sống tươi đẹp và phồn thịnh cho cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *