Đại hội: Đồng cổ đông thành lập công ty

Ngày 02/3/2016, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho ban lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, ngày 1/4/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2014, 2015. Trong đó, quyết định tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị với mục tiêu hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Quá trình cổ phần hóa công ty được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-BCĐCPH ngày 18/6/2014 của Ban chỉ đạo về kế hoạch cổ phần hóa công ty, công ty đã triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch được giao về hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ, đất; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của công ty, lập danh sách và phương án sử dụng lao động…

Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị đã hoàn thành phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần, lấy ý kiến đại hội công nhân viên chức. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là 179.592.270.000 đồng.

Về tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài, thực hiện phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt với tỷ lệ: Nhà nước nắm giữ 64,50%; cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV 2,43%; cổ phần người lao động mua theo thời gian cam kết làm việc tại công ty cổ phần 3,04%; cổ phần nhà đầu tư bên ngoài mua theo đấu giá 30,03%.

Ngày 22/12/2015, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 21.300 cổ phần, tương đương 0,39% số cổ phần đưa ra đấu giá và 0,12% vốn điều lệ công ty cổ phần. Đến thời điểm hiện tại, số cổ đông của công ty là 311 cổ đông, với cơ cấu theo vốn điều lệ được điều chỉnh theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; thông qua phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau khi cổ phần hóa; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị thành công tốt đẹp; đồng thời mong muốn công ty và người lao động cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa để đạt nhiều kết quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *