Định Hướng Kinh Doanh

Định Hướng Kinh Doanh

 • Xây dựng Công ty vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các đô thị, các khu công nghiệp và các khu vực dân cư tập trung trong tỉnh Quảng Trị, chuẩn bị cơ sở vững chắc cho quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
 • Tiếp tục đưa Công ty phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 • Tích cực tìm và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, tiến tới đa dạng hoá nguồn vốn Chủ sở hữu nhằm không ngừng mở rộng phạm vi cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, thúc đẩy nhanh tiến độ xã hội hoá cấp nước tại tỉnh Quảng Trị, đồng thời đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững của Công ty.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhất là sản phẩm nước sạch đảm bảo đáp ứng các nhu cầu xã hội.
 • Sản xuất, kinh doanh của Công ty nhằm mục đích thu lợi nhuận góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong công ty.
 • Nâng cao năng lực toàn diện, tạo vai trò chủ động của công ty trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực cấp nước, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển cấp nước của tỉnh Quảng trị nói riêng và toàn quốc nói chung.
 • Thực hiện quản lý thống nhất hệ thống cấp nước sạch tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước; Phối hợp với chính quyền các địa phương để thống nhất các biện pháp quản lý, đầu tư khai thác và sử dụng nguồn nước.
 • Tổ chức nhận thầu và thi công các công trình cấp nước, công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của nhà nước, của ngành trong quản lý đầu tư và xây dựng.
 • Xác định cơ chế thị trường trong thời kỳ hội nhập “thương trường là chiến trường”, làm gì, làm thế nào để bắt nhịp tốc độ phát triển về khoa học, công nghệ ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày càng cao về số lượng cũng như chất lượng của nhân dân.
 • Công ty đã và đang chủ động mở rộng địa bàn hoạt động cấp nước, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cơ khí hoá tự động hoá; đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có đủ trình độ, năng lực và tâm huyết với công ty, nhạy bén tiếp cận thị trường, tiếp cận khoa học, công nghệ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty bởi con người là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công.
 • Cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, tiếp tục xây dựng các chương trình mục tiêu sản xuất và kinh doanh ổn định và phát triển. Bên cạnh đó mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác mà Công ty có ưu thế như kinh doanh các thiết bị ngành nước, kiểm định đồng hồ nước,…
 • Xây dựng công ty trở thành đơn vị sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề có hiệu quả.  Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nước sạch, chất lượng công trình, có nhiều giải pháp giúp cho người dân tiếp cận được với nguồn nước sạch, đến năm 2010 trên 85% dân số khu vực đô thị trong tỉnh được sử dụng nước sạch.
 • Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.  Trong tình hình mới, việc chuẩn hoá quy trình công việc trong công ty là yêu cầu hết sức cần thiết.
 • Để CBCNV có phương thức làm việc khoa học hơn, đáp ứng yêu cầu công việc với khối lượng ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp; Công ty đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
 • Hiện nay, công ty đang duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên nhằm hướng đến mục tiêu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.