Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014

Nhằm từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong toàn Khối doanh nghiệp, Trong 2 ngày 28 và 29/6/2014, tại thị trấn Cửa Việt, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh ổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014.

            Trong chương trình lớp tập huấn, các học viên đã được học các chuyên đề hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn cơ sở, thể thức văn bản của Đoàn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn giữa các Doanh nghiệp, những kỹ năng múa hát tập thể, học nhảy dân vũ…lớp tập huấn lần này thu hút gần 70 cán bộ Đoàn cơ sở trong khối Doanh nghiệp tham gia.

 Chương trình lớp tập huấn là một hoạt động thường niên của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn khối Doanh nghiệp tỉnh được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh, phát triển./.
Một số hình ảnh:

Trần Khôi-Đình Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *