HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP NƯỚC

HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP NƯỚC

A – Thủ tục, hồ sơ đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước hoặc cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt.

1. Hồ sơ có liên quan đến địa điểm lắp đặt hệ thống nước bao gồm:

 • Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú;
 • Giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng; hoặc quyết định; hoặc hợp đồng mua bán nhà);
 • Giấy chứng nhận sở hữu đất hoặc quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng);
 • Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Hợp đồng sử dụng nước tại địa chỉ cũ (để chuyển sang hợp đồng lắp đặt tại địa chỉ mới).
 • Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước.

2. Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại QTWACO chỉ mang theo bản photo của một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 nêu trên.

 • Khách hàng đến tại văn phòng của các Xí nghiệp trực thuộc, nhân viên giao dịch sẽ cung cấp mẫu đơn lắp đặt mới và được hướng đẫn để ghi đầy đủ vào các mục yêu cầu của đơn.
 • Khách hàng phải thống nhất với toàn bộ gia đình hoặc nơi cư trú vị trí đặt đồng hồ; phải cử người đại diện hoặc để lại bản vẽ sơ bộ hoặc chỉ dẫn về vị trí đặt đồng hồ trong trường hợp vắng nhà.
 • Vị trí đặt đồng hồ phải nằm trong phần đất thuộc quyền sử dụng của người ký đơn hoặc cha mẹ người ký đơn, hoặc người ký đơn có đồng quyền sử dụng.
 • Sau khi khách hàng làm thủ tục đăng ký vào đơn và thỏa thuận các yêu cầu nêu trên. Nhân viên Kế hoạch tiếp nhận đơn, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của đơn, đóng sô, ghi ngày nhận đơn và lập sổ khách hàng đã nộp đơn, giao phiếu hẹn cho khách hàng và tiến hành khảo sát.

3. Khách hàng có thể gửi đơn trực tiếp qua Email Công ty hoặc trang website http://qtwaco.vn
4. Đối với khách hàng đang sử dụng nước chung với hệ thống nước của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 nêu trên, hồ sơ còn có thêm:

 • Sổ hộ khẩu của hộ cần tách mới;
 • Hợp đồng sử dụng nước chung.
 • Hóa đơn đã trả tiền nước tháng gần nhất..

B – Hồ sơ đề nghị lắp đặt hệ thống nước ngoài mục đích sinh hoạt, gồm:
Hồ sơ có liên quan đến địa điểm lắp đặt hệ thống nước bao gồm:

 • Giấy sở hữu nhà;
 • Giấy sở hữu đất;
 • Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Giấy phép đầu tư;
 • Quyết định thành lập đơn vị;
 • Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước.