Lĩnh Vực Hoạt Động

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

  • Sản xuất, kinh doanh nước sạch.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xây dựng.
  • Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ cho các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải.
  • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
  • Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.
  • Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp, thoát nước và xây dựng.