Thành Tựu

  • Trong những năm qua (2006-2008) Công ty đã đầu tư hơn 295 tỷ đồng, trong đó chủ yếu bằng các nguồn vốn ODA.Với số vốn đầu tư lớn, Công ty đã quản lý và sử dụng có hiệu quả, không có tham ô lãng phí, không có tham nhũng xảy ra.
  • Bao gồm các dự án: – Dự án đầu tư hệ thống cấp nước và vệ sinh thị xã Ðông Hà bằng vốn vay ADB và vốn đối ứng trong nước với công suất thiết kế 15.000 m3/ngày-đêm, khai thác nguồn nước ngầm ở khu vực huyện Gio Linh cách Đông Hà 17 km để cấp nước bổ sung cho Đông Hà trong mùa hạn và thị trấn Gio Linh.
  • Giá trị đầu tư trên 180 tỷ đồng. – Dự án cấp nước Hải Lăng: Đây là dự án cấp nước khu vực thị trấn Hải Lăng và vùng lân cận có công suất 2.000 m3/ngày-đêm, nguồn vốn JBIC tài trợ và vốn ngân sách để cấp nước cho vùng dân cư thuần nông, trong chiến tranh là căn cứ Cách mạng, kinh tế còn khó khăn, nguồn nước bị ô nhiễm do đây là vùng cát, thấp trũng đến nay đã có nước sạch để sử dụng, góp phần thay đổi bộ mặt phát triển KTXH của địa phương, nâng cao đời sống dân sinh, đặc biệt có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.
  • Giá trị đầu tư: 15,4 tỷ đồng – Dự án cấp nước Cam Lộ và Bến Quan nguồn vốn JBIC do Công ty làm Chủ đầu tư cũng đã triển khai thi công hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác vào tháng 4/2008 để cấp nước cho thị trấn Cam Lộ, thị trấn Bến Quan và vùng lân cận.
  • Đây là vùng núi trung du, có độ dốc tự nhiên lớn, nhân dân chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt để sịnh hoạt, đây là vùng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh do chất độc màu da cam để lại nhiều di chứng đau thương mà cả xã hội đã, đang và còn phải gánh chịu sẽ được cấp nước sạch.
  • Giá trị đầu tư: 30,6 tỷ đồng Kết quả nổi bật mà công tác đầu tư mạng lại đó là tất cả các vùng bị thiếu nước, nguồn nước bị ô nhiễm nặng bởi chiến tranh đã được cấp nước sạch; 100% các trung tâm huyện, thị trong tỉnh đều có nhà máy sản xuất và cấp nước ổn đinh.
  • Đây là thành tích có Ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn phải trải qua sự nỗ lực phấn đấu qua nhiều năm với quyết tâm cao mới có được. Nhờ có công tác đầu tư đúng hướng, hợp lòng dân nên công ty đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, với việc hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng hoặc phải di dời nhà cửa nhưng tất cả đều thoả mãn và đồng thuận cao với cách làm của công ty.
  • Đến nay đã hình thành 2 trục cấp nước chính của cả tỉnh đó là: Trục cấp nước QL9 gồm các nhà máy cấp nước Lao Bảo, Khe Sanh, KrôngKlang, Cam Lộ; Trục cấp nước QL1 gồm các nhà máy cấp nước Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng.
  • Trong tuơng lai gần các trục cấp nước sẽ kết nối liên hoàn tạo nên hệ thống cấp nước có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong việc SX và cung cấp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.