Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn dạng giấy

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn dạng giấy trong việc thanh toán tiền nước do Công ty cung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian áp dụng: Từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 10/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *