Trong những ngày này, đây là bài hát được viết ra cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Đây cũng là bài hát đang nói thay cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta: “Đêm qua, tôi nghe tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả/ Tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình…”.

Tổ quốc đang gọi tên tất cả chúng ta trong cuộc đối đầu đầy cam go, quyết liệt để bảo vệ độc lập và chủ quyền biển đảo. Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa và như anh võ biền bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế đang xâm lấn lãnh hải của chúng ta. Nếu chúng ta không hợp sức lại triệu người như một để bảo vệ lãnh hải của tổ quốc, dã tâm xâm lược của các thế lực bá quyền Trung Quốc không thể bị đẩy lùi. Thế thì như một con dân đất Việt chúng ta có thể làm gì thật thiết thực và cụ thể khi tổ quốc gọi tên mình?

Chúng ta có thể ủng hộ về vật chất và tinh thần cho các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo, đang chấp hành pháp luật ở trên biển và tôn vinh họ như những anh hùng của dân tộc. Chúng ta có thể đóng góp tiền bạc, phương tiện vật chất – kỹ thuật cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, có thể chăm lo cho gia đình của các chiến sĩ.

Chúng ta có thể làm cho hình ảnh của đất nước trở nên tốt đẹp hơn, được bạn bè quốc tế yêu mến hơn và sẵn sàng ủng hộ hơn. Hãy đối xử thật tốt, thật nhân văn với các nhà đầu tư nước ngoài, các vị khách quốc tế đến thăm và du lịch trên đất nước ta. Khi đi ra ngoài nước, hãy cư xử như mỗi chúng ta đều là đại sứ của đất nước Việt Nam. Làm xấu hình ảnh của đất nước là làm khó cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chúng ta có thể góp phần làm cho đất nước trở nên hùng mạnh. Điều quan trọng là làm tốt nhất, với chất lượng cao nhất công việc của mình. Làm dối, làm ẩu để nhà xây chưa lâu đã hỏng, đường xây chưa lâu đã xuống cấp… thì đất nước không thể trở nên hùng cùng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể vực dậy nền kinh tế của đất nước bằng cách ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với sự ủng hộ của trên 90 triệu người tiêu dùng, nền kinh tế chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn và tăng trưởng với tốc độ cao trở lại.

Tổ quốc đang gọi tên tất cả chúng ta. Xin kết thúc bài viết ngắn này bằng những lời tha thiết nhất: “Tổ quốc của tôi, tổ quốc của tôi/ Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ/ Ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã/ Máu của người nhuộm mặn sóng Biển Đông/ Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng/ Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/ Tôi lắng nghe, tôi, lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình”.