TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ & CHỐNG THẤT THOÁT

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ
& CHỐNG THẤT THOÁT

  • Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP. Đông Hà
  • Điện thoại:
  • Email : ttkddhctt.nsqt@gmail.com
  • STK: 0771000606433 – Vietcombank Quảng Trị
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: Số 69/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2019 Vv Thành lập Trung tâm KĐ ĐH & CTT