XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH BẾN HẢI

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH BẾN HẢI

  • Địa chỉ: Số 263 Lê Duẩn, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại:  0233 3631632
  • MST: 3200041908-002
  • Email : xnnsbenhai.nsqt@gmail.com
  • STK: 3905211000268Agribank CN Gio Linh 110000186367 – Vietinbank Quảng Trị & 39062110000035 Agribank CN Vĩnh Linh
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: Số 72/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2019 Vv Thành lập XN NS Bến Hải