XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐƯỜNG 9

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐƯỜNG 9

  • Địa chỉ: Khóm 3B, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa
  • Điện thoại: 0233 3780389
  • MST: 3200041908-003
  • Email : xnnsduong9@gmail.com
  • STK: 3904211060005 – Agribank CN Cam Lộ & 3907211117002 –  Agribank CN Hướng Hóa & 3908211010001–  Agribank CN Đakrông & 3901211122007 – Agribank CN Lao Bảo & 127000069516 – Vietinbank Quảng Trị
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: Số 73/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2019 Vv Thành lập XN NS Đường 9