XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH TRIỆU HẢI

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH TRIỆU HẢI

  • Địa chỉ: Số 11, Phan Bội Châu, Phường 1, Thị xã Quảng Trị
  • Điện thoại:  0233 3862564
  • MST: 3200041908-001
  • Email : xnnstrieuhai.nsqt@gmail.com
  • STK: 113000033617 – Vietinbank Quảng Trị & 3903211000149 – Agribank CN Hải Lăng
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: 71/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2019 Vv Thành lập XN NS Triệu Hải