XÍ NGHIỆP SXNS ĐÔNG HÀ

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG HÀ

  • Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ
  • Điện thoại:  0233 3511199
  • MST: 3200041908-006
  • Email : xnnsdongha.nsqt@gmail.com
  • STK: 3900201007421 – Agribank Quảng Trị
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: Số 70/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2019 Vv Thành lập XN NS Đông Hà